Stavební kancelář
Košatka & partner

Stavební kancelář Košatka a partner (dříve Konstav Socotec) poskytuje služby v oboru pozemního stavitelství a nemovitostí v České republice a okolních zemích.

Aktivity společnosti při procesu výstavby

  • ověření správnosti dokumentace projektů staveb nebo jejich vybraných částí
  • technický dozor prováděných prací, inspekce částí staveb (základy, nosné konstrukce, opláštění, technické instalace)
  • kontrola související s dlouhodobou zárukou staveb (kontrola projektu a inspekce stavebních prací)
  • monitoring prostavěnosti a finančního plnění
  • asistence investora během jednotlivých fází stavby: územní rozhodnutí, stavební povolení, výběrové řízení, zadávání zakázek, výstavba, kolaudace
  • posudky a vyhodnocení technického stavu budov nebo konstrukcí
  • technické poradenství

Klienti a zakázky

Našimi klienty jsou investoři, developerské firmy, generální dodavatelé a bankovní subjekty zadávající kontrolu projektů obchodních, průmyslových a obytných staveb, administrativních budov, hotelů a dalších staveb.

Loga našich klientů


Výběr jazykové verze (language selection)