Stavební kancelář Košatka - construction-consulting - Home

 

Client evaluation

Argo/2016

Měsíční fakturaci jsme si nechali kontrolovat na projektu Argo, který byl dokončen teď v květnu 2016, a předtím na projektu Na Pomezí před dvěma roky. Kontrola probíhala bez problémů. Většinu nesrovnalostí vyřešil dozor přímo se stavbou, k nám se dostaly jenom ty, které nezbytně vyžadovaly rozhodnutí investora. O potencionálních problémech jsme byli včas informováni jak ve fakturaci, tak na stavbě. Přístup firmy k řešení problémů je pozitivní a konstruktivní. S jejich prací jsme naprosto spokojeni.

Dmitry Levitskiy
jednatel REGARD s.r.o.

Palace Křižík II/2012

Stavební kancelář Košatka a partner spolupracovala s mou firmou na několika projektech - Zborovská, Palác Křižík II a vždy to byla spolupráce a dobrý lidský kontakt, perfektní kontrola, co bylo třeba kontrolovat a taky tedy klidné spaní, že se o to všechno stará někdo, kto tomu rozumí. Je dobré vědět, že když s nimi pracujete, tak se můžete spolehnout, že položí i otázky, které vás jako projektanta nenapadnou. Oni jsou TDI či finanční kontrola a umí se zeptat. Naše spolupráce byla vždy funkční a stála za to. I investor byl vždy spokojený a proto i nyní na dalším projektu se stejným investorem začínáme pracovat společně. Mohu opravdu s čistým svědomím doporučit, že pokud chcete TDI či jinou podobnout pomoc investorovi, tak jsou ti praví.

Lubomír Špaček

majitel SPACE 8, s.r.o.

Lisi automotive form/2010

  

evaluation [PDF, 40 kb]

Zborovská/2009

... Lender’s engineer mandate: monitoring of invoicing and work progress, ... Total cost of construction works 60 mil. CZK. General appreciation of performance – very good. Competence, adaptability to requirements of client, communication by performance – very good. The reports always showed detailed presentation of the works. ...

evaluation [PDF, 238 kb]

Sartomer/2008

... Zhodnocení stavu ocelových konstrukcí. ... S ohledem na nutnost odstranit následky požáru a obnovit výrobu v nejkratším možném termínu byla důležitá komplexnost a kompletnost poskytnutých služeb. Ocenění si zaslouží rychlost a pružnost při spolupráci v průběhu plnění zakázky. ...

hodnocení [PDF, 68 kb]

The Park/2008

 

hodnocení [PDF, 52 kb]

The Park/2007

 

hodnocení [PDF, 53 kb]

Křížík palace/2006

 

hodnocení [PDF, 294 kb]

Letov M7/2006

Potvrzujeme, že pro nás při rozšíření výroby zajistili: spolupráce na přípravě dokumentace pro výběr dodavatele, vyhodnocení cenových nabídek, posouzení prováděcí dokumentace, technický dozor investora, řízení rizik. Celkové náklady na stavební práce dosáhly 140 mil Kč bez zařízení technologie. S poskytnutými službami jsme byli spokojeni. Komunikace mezi dodavatelem stavby a firmou byla bezproblémová.

hodnocení [PDF, 138 kb]

The Park/2006

...Technický dozor provádění nosných konstrukcí stavby. Užitná plocha 11 000 m2. Celkové hodnocení spokojenosti – velice dobré. Oceňujeme rychlé jednání v provedení prací, které byly mimo rámec smlouvy, např. se jednalo o posouzení poruch stávajících konstrukcí. ...

hodnocení [PDF, 55 kb]

Valeo III/2006

...při rozšíření závodu pro nás zajišťovali následující služby: revize tendrové dokumentace, řízení rizik, technická inspekce a kontrola stavby. Celkové náklady na stavební práce dosáhly 136 mil. Kč bez zařízení technologie. S poskytnutými službami jsme byli opětovně spokojeni. ...

hodnocení [PDF, 41 kb]

Gefco/2004

... Celkové náklady na stavební práce dosáhly 14 mil. € bez zařízení technologie. Projekt představoval logistickou plochu o rozloze 250 000 m2 pro automobily připravené k expedici, úpravy terénu včetně retenční nádrže, odvodnění pozemku, přípojky sítí, komunikace, přízemní výrobní halu 4 600 m2 a kancelářské prostory. S poskytnutými službami jsme byli spokojeni. ...

hodnocení [PDF, 179 kb]

Hotel Mercure/2002

 

evaluation [PDF, 212 kb]

Loga našich partnerů